top of page

Palvelumme

Kotipolku tuottaa lastensuojelun sijaishuollon sekä oheistuotteena avohuollon palveluita kehityksellisellä ja tuoreella ammatillisella otteella. Kotipolun palvelut toteutetaan kouluikäisille tarkoitetuissa kodinomaisissa seitsemänpaikkaisissa lastensuojeluyksiköissä Villa Pihkassa ja Villa Kerkässä. Kotipolulla kuljetaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa turvaa, tukea ja ohjausta antaen – samalla kuitenkin haastetaan lapsi ja perhe itse tekemään muutostyö. Työskentelyllä pyritään kuntouttamaan lasta ja perheen tilannetta siten, että kotiinpaluu olisi mahdollista ja turvallista. Työskentely on tavoitteellista ja perustuu sosiaalityöntekijän sekä lapsen ja perheen kanssa tehtyihin suunnitelmiin – työskentelyä ohjaavat Kotipolun periaatteet sekä alla olevat teemat.

Perheen polku

Perheen polku eli perhetyö mahdollistaa perheen ja läheisverkoston osallisuuden sekä tukee ajatusta kotiinpäin työskentelystä – siksi Kotipolulla sijoituksenaikainen perhetyö kuuluu aina kokonaisuuteen. Perhetyöllä voidaan tukea esimerkiksi vanhemmuutta, perheen vuorovaikutusta ja kommunikaatiotaitoja sekä elämänhallintaa. Perhetyötä voidaan jatkaa tarvittaessa myös sijoituksen jälkeen. 

Koulupolku

Kotipolku tukee sijoitetun lapsen koulunkäyntiä monipuolisesti ja tavoitteellisesti niin, että lapsi osaisi itse ottaa vastuun opiskelustaan ja tulevaisuudessa jatko-opinnoista sekä työelämästä. Keinoina koulupolun toteuttamisessa hyödynnetään opiskelun ohjausta arjessa, säännöllisyyttä, tiivistä yhteistyötä koulun kanssa sekä terveiden elämäntapojen tukemista. Lapsen yksilölliset vahvuudet ja haasteet kartoitetaan sekä huomioidaan ohjauksessa.

Kehon & Mielen polku

Terveydenhuollosta, psykiatrisista palveluista ja suunnitelmista vastaa Kotipolun kanssa yhteistyössä toimivat alan asiantuntijat. Lisäksi Kotipolun tiimiin kuuluu terveysalan ammattilaisia sekä mielenterveys - ja päihdetyön osaajia, joiden avulla lapselle tehtyä suunnitelmaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti arjessa. Kehon & mielen polkuun sisällytetään myös tervettä elämää tukevia toimintamalleja liittyen esimerkiksi ravintoon, lepoon, liikuntaan ja päihdetyöskentelyyn.

Harrastuspolku

Työskentelyä ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat voimavarakeskeisyys, toiminnallisuus sekä elämyksellisyys. Harrastuspolku on yksi väylä toteuttaa näitä periaatteita lapsen arjessa. Lapsen toiveet ja unelmat toimivat harrastuspolun alkuna. Kotipolku kannustaa liikuntaan, aktiivisuuteen ja luovuuteen. Mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi monimuotoisesti liikuntaharrastusten ja eläinharrastusten parista sekä musiikin, tanssin, taiteen ja kirjallisuuden kautta.

Itsenäistyvän nuoren polku

Kotipolku tarjoaa sen itsenäistyville nuorille monipuolisesti itsenäistyvän nuoren tukea sekä jälkihuoltoa. Itsenäistyvän nuoren tuki ja jälkihuolto perustuvat yhdessä laadittuun yksilölliseen itsenäistymis- tai jälkihuoltosuunnitelmaan. Työskentelyssä painotetaan nuoren vahvuuksia ja kehityskohteita itsenäisessä elämänhallinnassa ja käydään läpi esimerkiksi omia oikeuksia ja velvollisuuksia, omien valintojen merkitystä, läheisverkostoa, talousasioita sekä tulevaisuuden haaveita. Ohjaukseen kuuluu myös asioiden konkreettinen harjoittelu jo sijoituksen aikana.

Tukihenkilö kotipolulle

Lapsen kotiutuessa tai itsenäistyessä Kotipolulta voidaan yhdessä tarkastella, josko ammatillinen tukihenkilötoiminta eli Kotipolun tuttu ja turvallinen aikuinen pehmentäisi siirtymävaihetta. Tukihenkilötoimintaa ohjaa yhdessä suunnitellut tavoitteet, sisältö ja aikataulut.

socfinderlogoPNG.PNG
Luotettava kumppani.jpg
bottom of page