Palvelumme

Villa Pihkassa työskentelee vahvojen ammattilaisten moniammatillinen tiimi, joka on sitoutunut Kotipolun periaatteisiin sekä Villa Pihkan asiakaslapsiin ja -perheisiin. Tämä takaa yhteistyöverkostojen ohella Kotipolun palveluiden korkean laadun. Koulutamme itseämme jatkuvasti ja pidämme tietotaidon ajantasaisena suhteessa asiakkaiden tarpeisiin sekä vallitsevaan yhteiskuntaan. Keräämme toiminnastamme palautetta, jolla voimme reflektoida työskentelyämme ja kehittää toimintaamme sekä lastensuojelua. Palvelutarjonnasta yksilöllistetään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti tavoitteellinen kokonaisuus. Tutustu alla olevaan palvelutarjontaan ja kysy lisää! 

Luotettava kumppani.jpg
socfinderlogoPNG.PNG

Arviointipolku

Sijoituksen aikana voidaan kokonaisvaltaisesti arvioida ja kartoittaa lapsen sekä perheen tilannetta. Arvioinnissa hyödynnetään mm. kartoitustyöskentelyä, perhetyötä ja kuntouttavaa toimintaa. Arviointiin kuuluu yhteistyötahojen, esimerkiksi lääkärin tai psykologin, tutkimukset ja tarvittaessa hoitokontaktien käynnistäminen. Arviointijakson jälkeen lapsi voi jatkaa kuntouttavalla jaksolla, jonka tavoitteita tarkastellaan yksilöllisesti.

Koulupolku

Pihka tukee sijoitetun lapsen koulunkäyntiä monipuolisesti ja tavoitteellisesti niin, että lapsi osaisi itse ottaa vastuun opiskelustaan ja tulevaisuudessa jatko-opinnoista sekä työelämästä. Keinoina koulupolun toteuttamisessa hyödynnetään opiskelun ohjausta arjessa, säännöllisyyttä, tiivistä yhteistyötä koulun kanssa sekä terveiden elämäntapojen tukemista. Lapsen yksilölliset vahvuudet ja haasteet kartoitetaan sekä huomioidaan ohjauksessa.

Perheen polku

Perheen polku eli perhetyö mahdollistaa perheen ja läheisverkoston osallisuuden sekä tukee ajatusta kotiinpäin työskentelystä – siksi Pihkassa sijoituksenaikainen perhetyö kuuluu aina kokonaisuuteen. Perhetyöllä voidaan tukea esimerkiksi vanhemmuutta, perheen vuorovaikutusta ja kommunikaatiotaitoja sekä elämänhallintaa. Perhetyötä voidaan jatkaa tarvittaessa myös sijoituksen jälkeen. Perhetyön kokonaisuudesta vastaa toiminnanjohtaja Salla Maria, joka on toiminut perhetyöntekijänä.

Kehon & Mielen polku

Terveydenhuollosta, psykiatrisista palveluista ja suunnitelmista vastaa Pihkan kanssa yhteistyössä toimivat alan asiantuntijat. Lisäksi Pihkan tiimiin kuuluu terveysalan ammattilaisia sekä mielenterveys - ja päihdetyön osaajia, joiden avulla lapselle tehtyä suunnitelmaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti arjessa. Kehon & mielen polkuun sisällytetään myös tervettä elämää tukevia toimintamalleja liittyen esimerkiksi ravintoon, lepoon, liikuntaan ja päihdetyöskentelyyn.

Harrastuspolku

Työskentelyä ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat voimavarakeskeisyys, toiminnallisuus sekä elämyksellisyys. Harrastuspolku on yksi väylä toteuttaa näitä periaatteita lapsen arjessa. Lapsen toiveet ja unelmat toimivat harrastuspolun alkuna. Pihkassa on mahdollista olla luova esimerkiksi musiikin, taiteen ja kirjoittamisen kautta. Jokaisella on myös mahdollisuus aktiivisuuteen ja liikuntaharrastukseen. Lisäksi Pihkassa voi harjoitella ohjatusti mm. erätaitoja, puutarhanhoitoa, sekä kädentaitoja. Pihkassa tuetaan lukemaan ja ulkoilemaan päivittäin. Pihka tekee yhteistyötä naapurissa sijaitsevan Cardehumman kanssa, jossa on mahdollisuus päästä harjoittelemaan eläintenhoitoa hevosten, vuohien, koirien, kissojen ja kanojen kanssa. Cardehummassa voi ratsastaa sekä olla mukana sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, jossa vahvistetaan mm. lapsen tunnetaitoja, itsereflektiota ja vuorovaikutusta.

Itsenäistyvän nuoren polku

Pihka tarjoaa sen itsenäistyville nuorille monipuolisesti itsenäistyvän nuoren tukea sekä jälkihuoltoa. Itsenäistyvän nuoren tuki ja jälkihuolto perustuvat yhdessä laadittuun yksilölliseen itsenäistymis- tai jälkihuoltosuunnitelmaan. Työskentelyssä painotetaan nuoren vahvuuksia ja kehityskohteita itsenäisessä elämänhallinnassa ja käydään läpi esimerkiksi omia oikeuksia ja velvollisuuksia, omien valintojen merkitystä, läheisverkostoa, talousasioita sekä tulevaisuuden haaveita. Ohjaukseen kuuluu myös asioiden konkreettinen harjoittelu joko Pihkassa tai jo omassa kodissa.

Tukihenkilö kotipolulle

Lapsen kotiutuessa tai itsenäistyessä Pihkasta voidaan yhdessä tarkastella, josko ammatillinen tukihenkilötoiminta eli Pihkan tuttu ja turvallinen aikuinen pehmentäisi siirtymävaihetta. Tukihenkilötoimintaa ohjaa yhdessä suunnitellut tavoitteet, sisältö ja aikataulut.