top of page

Aito kohtaaminen

Jokainen lapsi ja perhe kohdataan aidosti. Aidolla kohtaamisella tarkoitetaan sitä, miten lapsi ja hänen perheensä kohdataan läsnä olemalla juuri siinä hetkessä. Kohtaamisen kulmakivi on toisen kuuleminen ja tasavertaisuus kunnioittaen jokaisen määräysvaltaa omaan elämään. Aidolla kohtaamisella pyritään luomaan luottamuksellisia suhteita, jotta lapsi ja perhe saisivat parhaan mahdollisen tuen polulleen.

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys ohjaavat työskentelyä. Voimavarakeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys tarkoittavat sitä, miten kaikkiin tilanteisiin pyritään löytämään myönteinen näkökulma. Työskentelyssä korostetaan lapsen ja perheen voimavaroja, vahvuuksia, edistystä ja kehitystä. Työskentely on osallistavaa, kehittävää ja vahvistaa jokaisen omia mahdollisuuksia voimaantumiseen. 

OSallisuus & Yhteisöllisyys

Osallisuus näkyy työskentelyssä ja arjessa vahvasti. Osallisuutta toteutetaan lapsi- ja perhekohtaisesti sekä osana yhteisöä. Kotipolulla osallisuus ei siis liity vain lastensuojeluprosessiin, vaan se on myös tapa olla osa yhteisöä. Yhteisöllinen toimintaperiaate korostaa jokaisen yksilöllisyyttä osana kokonaisuutta. Yhteisöllisyys tukee lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen harjoittelua ja ehkäisee osaltaan syrjäytymistä. Osallisuuden vahvistamisessa hyödynnetään lapsen ja perheen osallisuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä materiaalia mm. Pesäpuu ry:ltä ja Lastensuojelun Keskusliitolta.

Toiminnallisuus & Elämyksellisyys

Yhteisöllisyyden lisäksi toiminnallisuus ja elämyksellisyys ovat vahvoja toimintaperiaatteita. Ne vahvistavat jokaisen omaa elämänhallintaa tarjoten mahdollisuuksia omalle polulle tulevaisuudessa. Käytännössä toiminnallisuus ja elämyksellisyys näkyvät aktiivisena ja tervettä elämää tukevana arkena, jossa esimerkiksi luonto, liikkuminen, ravinto, lepo ja päihteettömyys sekä luovuuden tukeminen ovat keskiössä. 

Tavoitteellisuus

Työskentelyä ohjaa tavoitteellisuus eli osallistava suunnitelmallisuus ja vaikuttavuuden seuraaminen. Tavoitteellisuus konkretisoituu voimavarakeskeisyydessä, kun käydään läpi jokaisen edistystä ja kehitystä eri tilanteissa.

Ammattietiikka & Ammattitaito

Kaikki edellä mainitut periaatteet kulminoituvat siihen, että toimintayksikkö työpaikkana sitoutunut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin ja näin takaa ammattieettistä sekä ammattitaitoista palvelua lapselle ja perheelle. 

bottom of page